Onze inzet

Als je lid wordt van de Broederschap, is je verbintenis tweeledig. De eerste is om elke dag een ziel uit het vagevuur te halen. De tweede is om elk jaar een confrater te brengen. Ik weet niet wat belangrijker is. Want als je geen zielen verlost, is je inzet waardeloos. En als je andere medebroeders brengt, vermenigvuldig je jezelf met het aantal medebroeders dat je brengt. En dat is veel meer dan een ziel uit het vagevuur halen: het is voor Christus de vruchten vermenigvuldigen van de verlossing die Hij voor ons heeft verkregen. De nieuwe medebroeders zullen hun eigen vroomheid vergroten en nog VEEL meer in de hemel brengen, want ieder kan er 365 per jaar brengen.

Om zielen uit het vagevuur te halen hoef je je nergens voor in te schrijven. Schrijf je niet in als je dat niet wilt. En als je je wel inschrijft, verwijder het wanneer je maar wilt. We willen geen aantallen maken. We willen zielen uit het vagevuur halen. Maar we geloven dat een goede manier om niet alleen te zijn en dit verlangen te delen is om in de Broederschap te zijn.

Er is hier plaats voor iedereen. Religieuzen, leken, priesters en iedereen. Wat belangrijk is, is niet om je aan te melden. Wat belangrijk is, is om dagelijks een plenaire aflaat aan te bieden voor zielen in het vagevuur en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

De rest is bijkomstig.