Κάθε χρόνο η Μαρία απελευθερώνει πλήθος ψυχών από το καθαρτήριο την ημέρα της Κοίμησής της.

Recomendamos que escuchen este vídeo, porque en él se recogen todas las ideas que nosotros podríamos desarrollar, mucho mejor de lo que nosotros somos capaces de hacerlo:

También recomendamos este libro. Haga «click» en la imagen: